ИСТОРИЯ НА ЧИТАЛИЩЕТО

Читалището започва  дейността си през месец октомври 1930 година по идея на Марин Тошев. На Общоселско събрание се създава читалище “Огнище”, което да разпалва стремежа на селяните към научни и прогресивни знания, за разпръскването на мрака и за осветяване пътя към щастие и свободен живот. След основаване на читалището, Марин Тошев разгръща широка дейност за съвместна работа между кооперацията и читалището. Той, Марин Тошев е касиер-деловодител, Никола Иванов магазинер на кооперацията, са едни от първите театрални дейци на читалищната сцена заедно с учителите Ана Конова и Христо Конов. Със своята работа сред селяните и младежите, чрез формите на читалищната работа в областта на духовния живот и на кооперацията се постигат добри резултати. Марин Тошев има най-голям дял в духовното израстване и материално благосъстояние на своите съселяни и младежи. Няма друг интелигентен и образован човек от селото, който да е работил в него през целия си живот и да е направил толкова много за неговия възход, както в просветно, така и в икономическо отношение. Неговото дело е пример и образец за идните поколения на преданост и всеотдайност към обществената и културна дейност.

Читалищната дейност в началото била скромна. Не е имало салон, сцена, книги. За събрания на членовете е използвана голямата стая на училището. Тази стая е служила и за изнасяне на сценки и представления, като част от нея е преграждана с черги и чаршафи, за да се отдели мястото за сцена.

От 1935 година започва и периода на най-активната читалищна дейност. Една от основните форми на работа е била театралната. За това се полагат усилия да се направи сцена и да се закупят столове, но средства не е имало. На събрание се решава да се съберат помощи от жителите на селото. Събира се жито, фасул, и др.продукти, които се продават и с парите се закупуват столове и завеси. Сцената е направена безплатно от Тошо Митов Пенов и Ангел Вутов Димитров и с доброволния труд на всички жители на селото. Вечеринките  били устройвани през зимата, когато селяните са били свободни. Те били придружавани с народни хора и танци, свирила музика и се превръщало в празник на младо и старо.

През 1934/1935 година започват да се закупуват книги от български и чужди автори, които се използват предимно от младежите.

От 1939 година в читалищната дейност се включват и по – млади кадри.

Не след дълго се създава младежка духова музика от ученици от Гимназията . Провеждат се рецитали, организират се Ботеви вечери. В селото се създава певческа и танцова група, които изнасят програми в с.Челопек и в съседните села като: Люти брод, Зверино, Моравица и Бистрец.

За да се създадат по добри условия за самодейците през 1949 година младежите в селото изработват тухли и под ръководството на Илия Вълков и Георги Иванов е построена една стая към сцената за преобличане на самодейците и балкон над салона.

На 21 декември 1980 година тържествено се е отпразнувал  50-ят годишния юбилей на читалището при кмет Гена Илиева.

През 1982г. при кмет Надя Вутова е започнало изграждането на Културен дом в центъра на селото. Без да са известни причините за това, този дом не е довършен и до днес.

На 9 ноември 2000 година се чества 70-ата годишнина на нашето читалище при кмет Василка Манчева.

creditos rapidos online

На 26 октомври 2005г. е чествана 75-тата годишнина на читалището отново при кмет Василка Манчева.

Читалище “Огнище” е мястото, което помага при запазване на много народни обичаи, които тачим и днес.

Основните дейности на читалището са: библиотечна, културно-просветна, художествена самодейност и работа по проекти. В библиотеката се работи за създаване и стимулиране на навиците за четене у децата  от най-ранна възраст, за подпомагане на индивидуалното и официалното образование, за осигуряване на всички видове информация в обществото и предоставяне на адекватни информационни услуги. Библиотеката е от една стая , която се намира в сградата на Кметството. Фондът на библиотеката е около 4100 тома.

По културно-просветната дейност в библиотеката правим кътове за бележити дата и годишнини.

Организираме ежегодно изложби на мартенички, суровачки, коледни картички и рисунки, съпроводени с конкурси и награди.

Празниците, които се предават от поколения и се пресъздават от самодейците  са : Бабин ден, Трифон Зарезан, Баба Марта, Лазаровден, Великден, Коледа.

Честват се тържествено и празниците Трети март, Осми март, Първа пролет, Ботевите дни и Нова година. Участие вземат предимно децата от детската градина и учениците от с.Челопек.

На 9 ноември 1993 година при кмет Васил Найденов е възстановен празника на селото, отбелязван с курбан на Димитровден. Курбанът се прави за здраве и успех на всички .

През 1999г. се възстанови  дейността си женския народен хор към читалището, под ръководството на Петко Цветков както всички го познаваме като Петко  Кавалджията.

През 2001 година ръководител на хора става Кръстьо Стефанов. Само за няколко години репертоара на хора са разработени около 50 хорови песни. Женския хор с всяка година се усъвършенстваше и успехите са налице:

 – Грамоти за участие в Общински пролетен празник всяка година от 2001 г. до 2010 г.

– Народният хор участва в надпяванията, организирани от Обединен съюз на пенсионерите, където отлично се представят.

– Хорът взема участие в надпяванията на връх Рожен.

– Ежегодни участия в различни празници в София, Велико Търново, Вършец и други, където се представят достойно и са наградени с грамоти.

– Кулминация на НАШИТЕ постижения беше участието ни в деветия и десетия национален фестивал на българското народно творчество Копривщица 2005 и 2010 година, където бяхме наградени от Министерството на културата с грамота.

Младежката група към Читалище”Огнище” пресъздава различни обичай. С обичая ”Брашленкьо” участвахме в Националната среща на ансамблите за Изворен фолклор в с.Дълбоки, Община Стара Загора, през юни 2005 година. Там бяхме наградени със статуетка и грамота. Младежката група участва с този обичай и на Копривщица 2005 година и получи грамота за постижения в представянето.

Читалище”Огнище” в партньорство с различни организации взема участие в разработването на  редица проекти, сред които са изграждането на Храм-параклис ”Свети Димитър”през 2002г.; Къща-музей ”Баба Илийца” през 2003г.; Детски кът”Петко и Герго” и Екопътека през 2004г. Реализирането на проектите е благодарение за успешното ни и ползотворно сътрудничество с Община Враца, Отдел”Култура”, Кметство с.Челопек; Мемориален комплекс ”Ботев път”.

 
help writing my paper